3 phương pháp tính lương hiệu quả

Để điều hành đội ngũ tài năng, tại các doanh nghiệp lớn luôn có những chiến lược dùng người hoàn hảo. Vậy, có hay không một “phương pháp hiệu quả” để quản trị nguồn nhân lực? Hãy cùng Học viện doanh…

Người vô tâm liệu có đáng trách?

“Vô” là không“Vô tâm” là “Tâm” không đặt trong hiện tại “Vô tâm” trong đạo Phật gọi là “không sống trong thời khắc này” hay là “không Chánh niệm” Người vô tâm có biểu hiện như thế nào? Người không…

3 việc cần làm trong cuộc sống này

Chúng ta sống trên đời có 3 việc phải làm: 1. Báo hiếu cha mẹ 2. Để lại nguồn lực cho con cái 3. Phát triển bản thân Báo hiếu cha mẹ Báo hiếu cha mẹ là truyền thống văn…

.
.
.
.