LỊCH HUẤN LUYỆN

CEO KIẾN TẠO K119
Thời gian : Ngày 07 – 10/12/2023
Địa điểm : TP. HCM
CHUYỂN HOÁ TÂM THỨC K120
Thời gian : Ngày 15 – 17/12/2023
Địa điểm : Hà Nội
CHAIRMAN ROAD MAP K121
Thời gian : Ngày 21 – 24/12/2023
Địa điểm : Quảng Ninh
CHUYỂN HOÁ TÂM THỨC
Thời gian : Ngày 5 – 7/1/2024
Địa điểm : TP.HCM
CEO KIẾN TẠO
Thời gian : Ngày 8-21/1/2024
Địa điểm : Quảng Ninh
TRƯỜNG PHÒNG TÀI CHÍNH & TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
Thời gian : Ngày 12-14/12/2024
Địa điểm : Hà Nội
CEO VẬN HÀNH
Thời gian : Ngày 25-28/1/2024
Địa điểm : TP.HCM

Học viện CEO Hà Nội

Kiến tạo Doanh nhân Thành công & Hạnh phúc

Trụ sở:
62/4 Khúc Thừa Dụ-Dịch Vọng-Cầu Giấy - Hà Nội;

Email:
cskh@cvghanoi.edu.vn

Hotline:
0926.77.66.22

NHẬN TƯ VẤN TỪ ĐỘI NGŨ CVG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CVG 2024
.
.
.
.