CEO QUẢN TRỊ – KIẾN TẠO

Giúp chủ doanh nghiệp nắm vững quy trình setup doanh nghiệp – hệ sinh thái doanh nghiệp ở quy mô lớn. Từ đó, thấu hiểu và xây dựng mô hình quản trị một doanh nghiệp hiện đại, tự động. Doanh nghiệp có tính kế thừa cho thế hệ sau tiếp nối Quản trị vận hành một cách đơn giản, khoa học.

Giúp học viên hiện thực hóa ý tưởng Kinh doanh một cách bài bản hiệu quả.

Biết cách triển khai ý tưởng Kinh doanh dựa trên năng lực tổ chức kiến tạo & vận hành, mà không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính.

Biết cách kiến tạo lại doanh nghiệp để thoát khỏi cạnh tranh & dẫn đầu trên thị trường.

Biết cách kiến tạo thêm Doanh nghiệp dựa trên nền tảng Doanh nghiệp cũ để hình thành hệ sinh thái.

Biết cách setup lại Doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị trước khi kế thừa Doanh nghiệp cho người thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.