CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUY TRÌNH SETUP – QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0

Giúp chủ doanh nghiệp nắm vững quy trình setup doanh nghiệp – hệ sinh thái doanh nghiệp ở quy mô lớn. Từ đó, thấu hiểu và xây dựng mô hình quản trị một doanh nghiệp hiện đại, tự động. Doanh nghiệp có tính kế thừa cho thế hệ sau tiếp nối Quản trị vận hành một cách đơn giản, khoa học.
  • “Kết nối – Hội nhập – Phát triển” là bước trưởng thành của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nam trong tư duy và văn hoá hành động, sự hợp sức hướng đến các giá trị tốt đẹp: Kết nối hiệu quả – Hội nhập nhanh chóng – Phát triển bền vững, ngày càng tạo được uy tín, vị thế trong tỉnh và cả nước.
  • Với mong muốn mỗi hội viên đều là những ông chủ tự động hóa được doanh nghiệp, phát triển kỹ năng quản trị, vận hành, setup doanh nghiệp trong thời đại 4.0, đưa doanh nghiệp phát triển thành công, xin giới thiệu Chương trình hội thảo: “QUY TRÌNH SETUP – QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0”
  • Hãy đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nam, kiến tạo doanh nghiệp vươn xa, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Hà Nam phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày một giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.