Đăng ký khoá học

Giám Đốc Khởi Nghiệp - CEO BEGINNER

16.500.000đ

Ưu đãi: 5.000.000đ

Học viện CEO Hà Nội

Mục tiêu Chương trình

Đối với những người có ý tưởng và khát vọng

Đối với người đang vận hành Doanh nghiệp mới khởi nghiệp

Đối với những người khởi nghiệp chưa thành công

Người chuyển giao

ÔNG NGÔ MINH TUẤN

Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Global được biết đến là người đã đào tạo ra nhiều lãnh đạo cấp cao làm việc tại các doanh nghiệp lớn, nhỏ trên toàn quốc qua Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam.

– Chủ tịch Hội đồng Khoa học CEO Việt Nam
– Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Global (CVG | Group)
– Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Global Building Store
(CVG | Building Group)​

– Chủ tịch Hội đồng Khoa học CEO Việt Nam
– Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Global (CVG | Group)
– Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Global Building Store
(CVG | Building Group)​

Học viện CEO Hà Nội​

Nội dung chi tiết chương trình huấn luyện

Nội dung chương trình được thể hiện tóm tắt dưới dạng bảng bao gồm 9 chương và được chia thành các bài học nhỏ gọn.

Giới thiệu chương trình huấn luyện
Bài mở đầu.
1
Tổng quan về lộ trình phát triển Doanh nghiệp
Chương I gồm 3 bài, giúp Học viên hiểu rõ các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp, các bước xây dựng và phát triển của Doanh nghiệp và Doanh nghiệp Start – Up
2
Xác định hiệu quả vận hành Doanh nghiệp
Chương II bao gồm 14 bài, giúp Học viên xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả vận hành trong Doanh nghiệp.
3
Xác định suất đầu tư
Chương III bao gồm 7 bài, giúp Học viên cách xác định suất đầu tư cho từng đơn vị trong Doanh nghiệp.
4
Xác định hiệu quả đầu tư
Chương IV gồm 2 bài, giúp Học viên xây dựng được bảng đánh giá hiệu quả đầu tư và xác định nguồn lực để cấu trúc vốn.
5
Thành lập Doanh nghiệp
Chương V có 1 bài quan trọng là giúp Học viên xác định loại hình Doanh nghiệp và tổ chức thành lập.
6
Đóng gói bộ tài liệu chung
Chương VI gồm 5 bài, giúp Học viên đưa ra được sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp và xây dựng cơ cấu tổ chức, phương pháp trả lương nhân sự, báo cáo nhân sự.
7
Đóng gói tài liệu vận hành
Chương VII gồm 3 bài, giúp Học viên xây dựng thương hiệu và sản xuất công cụ cho các hoạt động trong Doanh nghiệp.
8
Chuẩn bị nguồn lực để vận hành
Chương VIII gồm 2 bài, giúp Học viên biết được mình cần chuẩn bị những nguồn lực nào và làm thế nào để có được nguồn lực để vận hành Doanh nghiệp.
9
Hệ thống quy định
Chương IX bao gồm 5 bài, giúp Học viên xây dựng hệ thống các quy định trong báo cáo, hệ thống và chính sách đào tạo.
10

Học viện CEO Hà Nội

Các Doanh nghiệp đã đồng hành

1 +
Học viên

Đã hoàn thành khoá học

1 %
Học viên

Cảm thấy hài lòng

1 %
Support

Đã áp dụng thành công

Học viện CEO Hà Nội

Hướng dẫn thanh toán

Thông tin đăng ký chính thức

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Ngân hàng: Á Châu chi nhánh Hà Thành

Cú pháp đăng ký: Họ tên + SĐT + Khoá học

Số tài khoản: 4666618

Học thử CEO BEGINNER - GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP

Đăng ký tài khoản để vào học

Thông tin đăng nhập sẽ được gửi vào Email.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CVG 2024
.
.
.
.